Universiteit Hasselt voert onderzoek naar hoogbegaafdheid Auteur: Belga

23 januari 2014 10:20

28 0

Universiteit Hasselt voert onderzoek naar hoogbegaafdheid Auteur: Belga

De onderzoeksfocus van de nieuwe leerstoel ligt enerzijds op hoogbegaafde werknemers op de werkvloer, anderzijds op onderwijsmethoden voor hoogbegaafde kinderen. Uit de praktijk blijkt immers dat "onderpresteren" een vaak voorkomend probleem vormt bij hoogbegaafden - en dit zowel op jonge als op oudere leeftijd. Hoogbegaafde kinderen houden er doorgaans andere leerstrategieën op na, waardoor ze (leer)achterstand dreigen op te bouwen. Hoogbegaafde werknemers voelen zich dan weer vaak niet uitgedaagd in hun job.

Binnen de leerstoel zullen onderzoekers concreet bekijken welke hiaten hoogbegaafde kinderen in de lagere en/of middelbare school exact oplopen. De impact daarvan en manieren om dit te voorkomen, worden ook bestudeerd. Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen met welke problemen hoogbegaafde werknem...

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...