"Hebben SP.A en N-VA zelf geen standpunt in Oosterweel-dossier?" Auteur: Belga

12 februari 2014 16:22

26 0

"Hebben SP.A en N-VA zelf geen standpunt in Oosterweel-dossier?" Auteur: Belga

Nu het langverwachte plan-MER is ingediend, liggen stilaan alle kaarten op tafel voor een beslissing over het tracé. Het is volgens minister-president Kris Peeters de bedoeling dat zijn regering vrijdag tot conclusies komt op basis van al het studiemateriaal. Naast het milieueffectenrapport zullen ook de veiligheidsrapporten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse de basis vormen voor de uiteindelijke tracékeuze.

De oppositie probeerde de uiteindelijke beslissing nog een beetje "te sturen" tijdens het actuadebat. Zo wil Open VLD dat er na jarenlang studiewerk eindelijk een beslissing genomen wordt. Ex-minister Dirk Van Mechelen benadrukte dat die beslissing voldoende maatschappelijk draagvlak moet hebben.

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...