'Antwerpen wordt geen groot Times Square'

20 februari 2014 15:42

24 0

Het Antwerpse schepencollege is klaar met de nieuwe bouwcode voor de stad, die het ten laatste tegen september van kracht wil laten worden. De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in een stad mag gebouwd of verbouwd worden. Bouwplannen moeten aan die voorschriften voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. De vorige Antwerpse bouwcode dateerde van 2010.

Het huidige Antwerpse stadsbestuur wilde al langer snoeien in "het bos van regeltjes en voorschriften" die de bouwcode volgens hem inhield. Het aantal artikels zal daarom worden teruggebracht van 98 naar 47.

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...