7 redenen waarom het Meccanotracé de beste oplossing is voor de Oosterweelverbinding

10 februari 2014 15:54

38 0

Wat vooraf ging: De Antea Group, het studiebureau dat het plan-MER over de milieueffecten van de Oosterweelverbinding begeleidt, heeft zijn MER-rapport af. Nu is het aan de onafhankelijke MER-cel om te oordelen of het rapport "conform" is of niet, met andere woorden of alle elementen correct onderzocht zijn. Zodra het MER-rapport ook "gevalideerd" is, kan het naar de regering. Samen met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) en de veiligheidsrapporten moet het rapport de basis zijn voor de beslissing van Peeters II over het te kiezen tracé. Het Oosterweel-dossier staat vrijdag 14 februari op de agenda van de Vlaamse regering. Of de regering dan ook al meteen een beslissing kan nemen over het tracé, valt af te wachten.

Ademloos somt in een open brief zeven bezwaren op tegen de gevolgde MER-procedure. De actiegroep vreest dat de beslissing van de Vlaamse regering ten voordele van het Oosterweeltracé al lang vastligt. "De tekenen zijn duidelijk: de experts voor het rapport zijn niet onafhankelijk en er zitten kennis...

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...