Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan tijdelijk worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden 21 april 2017 6:15